Lessen en locatie


Kun jij helpen als het moet? We leren het je graag!

Herhalingsles reanimatie en AED:
9 november 2021
Dit is tevens voor nieuwe opleiding.
Aanvang 19:30 uur tot 21:45 uur in De Binder.
Kosten zijn €11,-. Opgave per email: info@ehbogramsbergen.nl


Herhalingslessen 2021 EHBO Gramsbergen:

Aanvang van de lessen: 19:30 – 21:45 uur.

14 september (jaarvergadering)

28 september

5 oktober

12 oktober

2 november

9 november (Hartstichting Reanimatie & AED)


De lesavonden vinden plaats in het gebouw “MFC de Binder” in Gramsbergen. Meestal is dit in zaal 4, tenzij anders aangegeven.

MFC de Binder
Hattemattestraat 3
7783 BM Gramsbergen