Lessen en locatie


Kun jij helpen als het moet? We leren het je graag!

Herhalingsles reanimatie en AED:
26 november
Dit is tevens voor nieuwe opleiding.
Aanvang 19:30 uur tot 21:45 uur in De Binder.
Kosten zijn €11,-. Opgave per email: info@ehbogramsbergen.nl


Herhalingslessen 2019 EHBO Gramsbergen:

Aanvang van de lessen: 19:30 – 21:45 uur.

Les 1. 5 februari: Jaarvergadering.
Les 2. 26 februari
Les 3. 5 maart
Les 4. 9 april
Les 5. 23 april: reanimatie en AED
Les 6. 10 september
Les 7. 24 september: reanimatie en AED
Les 8. 29 oktober
Les 9. 5 november
Les 10. 26 november: inhaal les reanimatie en AED


De lesavonden vinden plaats in het gebouw “MFC de Binder” in Gramsbergen. Meestal is dit in zaal 4, tenzij anders aangegeven.

MFC de Binder
Hattemattestraat 3
7783 BM Gramsbergen