Lessen en locatie


Kun jij helpen als het moet? We leren het je graag!

Herhalingsles reanimatie en AED:
9 november 2021 Deze les komt te vervallen.
Dit is tevens voor nieuwe opleiding.
Aanvang 19:30 uur tot 21:45 uur in De Binder.
Kosten zijn €11,-. Opgave per email: info@ehbogramsbergen.nl


Herhalingslessen 2021 EHBO Gramsbergen:

Aanvang van de lessen: 19:30 – 21:45 uur.

14 september (jaarvergadering)

28 september

5 oktober

12 oktober

2 november

9 november LET OP! Deze les komt te vervallen.


De lesavonden vinden plaats in het gebouw “MFC de Binder” in Gramsbergen. Meestal is dit in zaal 4, tenzij anders aangegeven.

MFC de Binder
Hattemattestraat 3
7783 BM Gramsbergen